polityka prywatności

1. Właściciel strony interenetowej i Administrator danych osobowych

Właścicielem strony i administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia jest Car Classic sp z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. ul. Konotopska 17 05-850 Ożarów Mazowiecki NIP 1182192298

2. Dane osobowe i przetwarzanie

Serwis Racecup.pl gromadzi dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z Serwisu. Przede wszystkim: podczas rejestracji konta Użytkownika, logowania do Serwisu, a także w trakcie trwania wydarzenia na torze. Gromadzimy dane zależnie od wydarzenia, w którym uczestniczy Użytkownik: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, rodzaj samochodu. Serwis racecup.pl może także gromadzić dane Użytkowników w związku z nawiązaniem przez Użytkownika kontaktu z administratorem drogą elektroniczną w tym mail, portale społecznościowe oraz kontakt telefoniczny.

3. Cel oraz podstawa prawna, prawnie uzasadnione interesy administratora:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rejestracji, uczestnictwa w imprezie organizowanej przez Car Classic sp. z o.o., a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z Regulaminem uczestnictwa.

4. Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu, jak i przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej zgody.

5. Ciasteczka cookies

W celu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej wykorzystujemy do tego celu pliki cookies.

Dzielimy je na kilka rodzajów: Cookies Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie. Cookies podmiotów zewnętrznych np. dostawców map, serwerów reklamowych oraz analityki strony dzięki czemu wszelkie działania są dostosowane do preferencji i zwyczajów użytkownika. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych lub analizować najczęściej odwiedzaną stronę lub ofertę znajdującą się na stronie.

6. Odbiorcy danych osobowych, partnerzy Organizatora 

Dane osobowe mogą być przekazywane:

  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  2. osobom upoważnionym przez administratora,
  3. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.:
  4. podwykonawcom i dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora, niezbędnym do zrealizowania rejestracji i organizacji wydarzenia.

7. Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Google i Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

8.  Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych,
  2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  4. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. info@racecup.pl

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. Profilowanie

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

 

Do zobaczenia na torze!

info@racecup.pl
+48 889 152 397

Śledź nas w social mediach

Wszelkie prawa zastrzeżone. carclassic sp. z o.o.